Karmagnac "Jac"

Skånhällas Jackson riden av Sandra Gustafsson

Ras: SWB
Född: 2010
Härstamning: e. Common Sense -
   ue. Rastell
Kön: Val
Uppfödare: Birgit Jönsson
Ägare: HelĂ©ne o Kenth Gustafsson

Backa ett steg

Skriv något - någon: